چگونه عضو شویم؟

مشتریان گرامی می توانند از دو طریق در باشگاه مشتریان تولیدی تن پوش ثبت نام نمایند.

ارسال پیامک به امور مشتریان

شما مشتریان گرامی می توانید با ارسال اطلاعات فردی خود به سامانه پیامکی امور مشتریان تن پوش خاورمیانه در باشگاه مشتریان عضو شوید از خدمات آن بهره مند شوید.

آدرس اینترنتی باشگاه مشتریان

مراجعه به آدرس اینترنتی باشگاه مشتریان تن پوش خاورمیانه  (alvarsi.com/a) و تكمیل فرم ثبت نام در باشگاه مشتریان عضو شوید.

ورود

ثبت نام